Twoja firma w internecie
W EntroCMS ustawisz swoje teksty i zdjęcia
Pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach
jQuery Slider


        AKTUALNOŚCI «
        

 

  KALENDARZ PODATNIKA

 

5

-przesyłanie deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz zapłaty składek ZUS dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

 

 

7

- Zapłata karty podatkowej

- Zryczałtowany podatek od wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odsetek, należności licencyjnych, opłat i innych należności - podatnikom niemającym w Polsce siedziby oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających w Polsce siedzibę)

 

10

- zapłata składek ZUS przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników

 

15

-złożenie deklaracji i zapłaty składek ZUS przez przedsiębiorców zatrudniających pracowników

 

 

 

 

 

 20

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – pobrane zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu. 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych: od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej opodatkowanej progresywnie lub liniowo,  z umów najmu i dzierżawy. 

- Wpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ustawy o PIT 

- podatek dochodowy od podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej.

- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych

- wpłata na PFRON za ubiegły miesiąc

 

25

- Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy

- złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za ubiegły miesiąc - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

         
        
        © 2015 entro24.com