Twoja firma w internecie
W EntroCMS ustawisz swoje teksty i zdjęcia
Pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach
jQuery Slider


        KSIĘGOWOŚĆ «
        

 

 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług (VAT)

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont

 • Sporządzanie deklaracji do GUS

 • Reprezentowanie klienta w urzędach

 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego

 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

 • Sporządzanie i analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych

 • Prowadzenie karty podatkowej        
        
        © 2015 entro24.com