Twoja firma w internecie
W EntroCMS ustawisz swoje teksty i zdjęcia
Pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach
jQuery Slider


        CENNIK «
        

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, a ostateczna cena dostosowana jest do jego potrzeb i możliwości. W związku z tym poniższe ceny mają charakter poglądowy.

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia indywidualnej oferty.

 

Ewidencja przychodów dla celów podatku zryczałtowanego:

 

Ilość dokumentów księgowych/miesięcznie/cena netto

5 szt./90,00 zł

6 - 10 szt./110,00 zł

11 – 20 szt./130,00 zł

21 – 25 szt./150,00 zł

26 – 30 szt./200,00 zł

31 – 40 szt./250,00 zł

41 – 50 szt./300,00 zł

powyżej 51 szt. opłata ustalana indywidualnie

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 

Ilość dokumentów księgowych/miesięcznie/cena netto

5 szt./100,00 zł

6 – 10 szt./150,00 zł

11 – 20 szt./200,00 zł

21 – 30 szt./300,00 zł

31 – 40 szt./400,00 zł

41 – 50 szt./500,00 zł

powyżej 51 szt. opłata ustalana indywidualnie

 

 Księgi handlowe:

 

Ilość dokumentów księgowych/miesięcznie/cena netto

5 szt./250 zł

6 – 10 szt./300,00 zł

11 – 20 szt./350,00 zł

21 – 30 szt./450,00 zł

31 – 40 szt./600,00 zł

41 – 50 szt./750,00 zł

powyżej 51 szt. opłata ustalana indywidualnie

 

 Kadry i płace:

 

Ilość pracowników z ZUS/miesięcznie/cena netto/za jednego pracownika

1 – 5 pracowników/35,00 zł

6 – 20 pracowników/30,00 zł

powyżej 20 pracowników/20,00 zł

 

Ilość pracowników bez ZUS/miesięcznie/cena netto/za jednego pracownika

1 – 5 pracowników/20,00 zł

6 - 20 pracowników/15,00 zł

powyżej 20 pracowników/10,00 zł

 

Pozostałe usługi:

 

Usługa/cena netto 

przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego BHP dla jednego pracownika/25,00 zł

cena ryzyka zawodowego dla jednego stanowiska/50,00 zł

raporty do GUS/od 30,00 zł

wysyłanie elektroniczne deklaracji/5,00 zł

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego/800,00 zł

analiza księgowań i naliczeń zobowiązań podatkowych dotyczących okresów

poprzedzających podpisanie umowy/od 150,00 zł

procedura rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym/200,00 zł

rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym/200,00 zł

rejestracja działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy, Miasta, Urzędzie Skarbowym

GUS, ZUS/100,00 zł

przygotowanie wniosku sądowego o nakaz zapłaty/100,00 zł

rozliczenie roczne PIT dla osób fizycznych i prawnych/od 30,00 zł

korekta deklaracji z winy klienta (dostarczenie dokumentów po terminie)/50,00 zł

wyprowadzanie zaległości podatkowych/opłata według cennika minus 30 % za 

                                                    każdy pełny rok kalendarzowy

wnioski i sprawozdania sporządzane do banku (kredyt/leasing)/150,00 zł

konsultacje księgowe w zakresie prowadzonej działalności/100,00 zł

opracowanie polityki rachunkowości/800,00 zł

przystosowanie wzorcowego planu kont/200,00 zł

usługi administracyjne (podania, wnioski, pisma urzędowe)/szt./50,00 zł

odebranie dokumentów od Klienta (usługa kurierska)/0,00 zł

złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym/50,00 zł

odebranie dokumentów z urzędów/20,00 zł

wysłanie listu poleconego (np. deklaracji podatkowej)/10,00 zł

dodatkowa obsługa, zestawienia, analizy i specjalne życzenia/do uzgodnienia

raportowanie zobowiązań i należności/od 130,00 zł

 

 

 Dla wszystkich nowych klientów:

10% rabatu przez 2 miesiące

20% rabatu przez 2 miesiące za przyprowadzenie

         każdego nowego klienta

30% rabatu przez 2 miesiące, jeśli przejdziesz 

         do nas z innego biura

 

 

        
        
        

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia indywidualnej oferty.© 2015 entro24.com